ติดต่อเรา

ผ้าม่านพาหุรัด ร้านผ้าม่านเอทีเอ็ม เดคอร์บริษัท แฟบริค พลัส จำกัด

354/1  ถนน พาหุรัดแขวงวังบูรพา

เขตพระนครกรุงเทพฯ 10200

โทร: 02 223 4828

แฟกซ์: 02 224 4211

เวลาทำการจันทร์-อาทิตย์: 10.30-17.30 น.